سایت بسته شد!با توجه به تشدید قیمت دلار و غیر حضوری شدن پشتیبانی سایت،

فروش اکانت ماینکرافت متوقف و سفارشات ثبت شده (مرحله دوم) تا 30 شهریور ماه تحویل داده میشوند.

logo

MOJANG.IR


سرویس خرید اکانت بازی ماینکرافت